Modern utrustning för räddningstjänst, skogsnäringen och industribrandkårer

samt förebyggande Brandskydd på Gotland

HostarLine från Unhitec

FireTac är generalagent för

Unhitec Räddningsutrustning, Frankrike
Vallfirest Skogs- och markbrandsutrustning, Spanien
De-Wipe, Rengöringslappar och efterlarms tvål/schampo, för insatspersonalens arbetsmiljö, England

FireTac är återförsäljare för

Dönges Räddningstjänstprodukter, Tyskland
BeeSwift Skyddsarbetskläder och första hjälpen produkter, Nederländerna

Scroll to Top