Ansul kökssläcksystem

FireTac är servicelämnare och installatörer av Ansul-kökssläcksystem

I dagsläget ansvarar vi för funktionen på fler än 20 släcksystem på Gotland, kanske vi kan hjälpa dig också?

Har du en restaurang med ett sådant här skåp i ditt kök?

Då kan vi hjälpa med service på detta, så att det funkar som det är tänkt. Service ska utföras två gånger om året med ca 6 månaders mellanrum.

Ansul släcksystem distribueras av Dafo AB som vi har som samarbetspartner:

https://www.dafo.se/