Grundläggande brandkunskap

En av våra mest populära utbildningar.

Utbildningen är kombinerad teori och praktisk övning, ca 45 minuter till en timme teori, och mellan 30 minuter och en timme praktisk övning.

Utbildningen utförs hos er, teorin inne, sedan går vi ut till vårt utbildningssläp där vi eldar i gasolkärl och släcker denna med vattenfyllda övningssläckare, samt släcker en brinnande docka med hjälp av brandfilt (brand i kläder övning)

Denna utbildning kostar normalt ca 350 kr ex moms per deltagare, minst 3, och max omkring 16 per tillfälle.

Vi anpassar även utbildningen för att passa er verksamhet.

Ännu så länge så har vi anpassade utbildningar för:

Bilverkstad

Hotell & Restaurang & Café

Förskola

Jordbruk