Hjärt- & Lungräddning

Vi utbildar i Vuxen-HLR enligt HLR-rådets riktlinjer

Vi har även olika anpassade utbildningar i HLR för förskolor med fokus på små barn och luftvägsstopp, och utbildning med generell första hjälpen med HLR

Dessa utbildningar kostar mellan 325-375 kr per deltagare, minst 3, max 12 på Vuxen-HLR enligt HLR rådets riktlinjer, övriga utbildningar max 20.

Vi utför utbildningen hos er, och tidsåtgången är mellan en och två timmar.