Naturvård och skogsbruk

Mycket av utrustningen från bland annat Vallfirest vi tar till Sverige går till Länsstyrelsers naturvårdsenheter, samt till Sveriges stora skogsbolag.

Hör av er så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa hålla er personal säkra och enkelt hålla begränsningslinjer eller slå ner skogs- och markbränder!