Nödbelysning

Vi hjälper er med projektering, installation och underhåll av er nödbelysning.

De flesta kontor, butiker, och industrilokaler behöver någon form av nödbelysning. Det kan vara så enkelt som belysta hänvisningsskyltar vid nödutgångarna:

Det kan även vara heltäckande nödbelysning där varje del av lokalen har en miniminivå av belysning vid strömavbrott för att underlätta utrymning av butiken, t.ex.

För vissa industrier så kan det krävas eller önskas nödbelysning som är så pass kraftig att arbetet kan fortsätta ostört även vid kortare strömavbrott. Oavsett formen av nödbelysning så kan vi hjälpa er!