Brandskydd (på Gotland)

En av våra främsta uppgifter är att hjälpa företag med deras brandskydd.

Det kan vara så lite som bara årlig service av några brandsläckare.

Det kan även vara att vi ansvarar för företagets hela brandskyddsorganisation, från upprättande och underhåll av det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA), egenkontroller, tekniskt underhåll och service av brandsläckare och nödbelysning, utbildning av personal för rollen som utrymningsledare med mera.

Alla företag behöver brandskydd i någon form, kontakta oss så hjälper vi er med ert brandskydd, i den omfattning som ni vill ha, till ett av marknadens bästa priser!