Anläggningsskötare

Vi utbildar anläggningsskötare för brandlarm, enligt kraven i SBF 110:8

Utbildningen kostar mellan 800-1000 kr per deltagare och tar ca 7 timmar.

Har man ett brandlarm som ska uppfylla kraven i SBF 110:8 skall det finnas minst två anläggningsskötare som har gått en sådan här utbildning.