Utbildning

Vi på FireTac AB anser att utbildning är bland det viktigaste när det kommer sig till att minska riskerna för uppkomst av brand, och för att hantera händelser på bästa sätt om de ändå skulle uppstå.

Därför har vi ett stort antal utbildningar vi erbjuder på Gotland, och några vi även erbjuder i hela Sverige.

Vi utbildar bland annat i Brandfarliga heta arbeten:

Vi är både arrangör och utbildare och utför både den teoretiska och praktiska delen av utbildningen.